Lid worden

Het is inmiddels twee jaar geleden dat we speeltuin “t Pleintje” aan deze kant van het dorp feestelijk geopend hebben. Voordat het zover was is er heel wat werk verzet. De basis werd gelegd met veel voorbereidend ambtelijk werk richting de diverse instanties, waarbij het opbrengen van geduld misschien wel de grootste uitdaging vormde.

Daarnaast is er keihard gewerkt om het benodigde geld bij elkaar te brengen. Voor de realisatie van de speeltuin moest een ruime € 43.000,= bijeengebracht worden. Door zowel de gemeente als het fonds “Samen buiten spelen” is € 10.500,= beschikbaar gesteld. Het overige bedrag (ruim € 22.000,=) is via diverse acties bijeengebracht door sponsoren, leden en door het verrichten van zogenaamde “eigen werkzaamheden”.

Wij zijn dan ook erg trots. ’t Pleintje staat er. Het is een bescheiden, maar prachtige buurtspeeltuin geworden waar de kinderen zich uitstekend vermaken. De speeltuin wordt dan ook druk bezocht. Bij goed weer wordt de speeltuin dagelijks schoongemaakt en gecontroleerd en er wordt zoveel mogelijk toezicht gehouden om mogelijke problemen voor te zijn.

Er is echter nog één probleem. Voor het onderhoud c.q. behoud van de speeltuin is geld nodig. Dit geld wordt gedeeltelijk gedekt door de gemeente, maar om de huidige staat van de speeltuin te behouden hebben we leden nodig om een sluitende begroting te realiseren. We zijn dan niet meer afhankelijk van acties en éénmalige giften.

Dus, …. bent u nog geen lid en spelen uw kinderen graag in de speeltuin of draagt u de speeltuin een warm hart toe, word dan lid. Meld u dan aan, dit kan op diverse manieren:

1. Maak € 10,= over op rekening 69.53.21.846 ten name van Stichting ’t Pleintje, Eefde onder vermelding van uw naam, adres en de tekst “Donatie nieuw lid”

2. Meld u aan via een mail aan pleintje@eefde-gld.nl

3. Stuur onderstaande strook naar, of gooi deze in de bus bij, onze penningmeester Stenn Hertgers , Boedelhofweg 13 te Eefde.

4. Bel met onze penningmeester Stenn Hertgers: 0575-545431.

We vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van de eerste methode.

 

Als er iets speelt in Eefde, laat het de kinderen zijn!

Speeltuin ‘t Pleintje